top of page

ROV TJENESTER

AKVAKULTUR
 

Vi utfører inspeksjoner og tilstandskontroll innen akvakultur. Etter endt inspeksjon utarbeides det et komplett leveranse med Rapport, kart og video materiale ihht NS-9415 og Nytek forskriften

INFRASTRUKTUR

Innen infrastruk så leverer vi tjenester som:

  • Trasèkartlegging med sjøbunnskartlegging/ Sonar og ROV før installering

  • Sluttkontroll med ROV og posisjonering

  • Periodiske kontroller under drift og vedlikeoldsfase

Alle prosjekter leveres med komplett dokumentasjon for integrering inn i mot oppdragsgivers GIS system

BERGNING

 

Nordic Subsea sitt team har lang erfaring innen bergningsoperasjoner. Dette gjelder berging av Flyvrak, skipslaster, biler, båter og helikopter. 

FORSKNING

I samarbeid med forskingsmiljø og forskningsbaserte selskaper utfører vi forskjellige tjenester innen survey & ROV.

ENERGI

Vi foretar inspeksjoner og tilstandskontroller på Krafftverksanlegg som luke, dammer og tuneller. 

ANLEGG

Vi har egenutviklede ROV verktøy for hurtig og sikker rengjøring av inntaksiler til sjøledninger.  

SØK ETTER ANTATT OMKOMNE (SEAO)

Slike søk krever tilpasset utstyr. Nordic Subsea har både ROV og høyfrekvent sonarutstyr og slepefisker for slike søk. Det kreves høy nøyaktighet på utstyr og posisjonering samt tilrettelagt software slik at alle søkeområder vil bli dekket. Våre medarbeidere har lang erfaring innen slike søk.

bottom of page